Pris

Pris for vanlig gynekologisk undersøkelse inkludert vaginal ultralyd (undersøkelse av livmor og eggstokker) og celleprøve: 

 kr. 940,- for faste/tidligere kjente pasienter fra min praksis på Linderud Senter.

Nye pasienter betaler en noe høyere egenandel kr. 1050,-

Ved andre spesielle undersøkelser (biopsi) vil det kunne tilkomme materialpris.

Resept pr. telefon eller sms kr. 300,-

Konsultasjon per telefon/sms/mail: kr 250,-

Ultralydundersøkelse av bryst kr. 1050,-

Fertilitet:

Første konsultasjon innkludert ultralyd us og nødvendige prøver      kr. 1990,-

Senere konsultasjoner med undersøkelse kr 990,-

Samtale og utredning av mann : kr. 1500,-

For par totalt kr. 3000,-

Utredning av kvinne som skal til behandling i utlandet f. eks Storkklinikken, inklusive 2 konsutasjoner: kr. 3000,-

videre oppfølging kontroller kr. 890,- per konsultasjon.


FRIKORT GJELDER IKKE

Gynekologen har desverre ikke tilskudd fra trygden og derfor må vi ta noe høyere pris enn avtalespesialistene. Men vi klarer likevel å holde prisene godt under det som er vanlig ved private klinikker.Kontakt

Medical city, Sinsenklinikken

Lørenveien 68
0580 Oslo
Short waiting time.
Phone 23 37 47 57
23 37 47 57 for timebestilling til gynekolog-husk å oppgi gynekologens navn

Alle meldinger kan sendes direkte på sms til:
91148888